Metody leczenia

Endoskopowa
chirurgia kręgosłupa

 

W pełni endoskopowe operacje kręgosłupa są obecnie bezpieczną alternatywą dla konwencjonalnej chirurgii kręgosłupa. Najczęściej wykonywane endoskopowo operacje to zabiegi usunięcia wypukliny/przepukliny/sekwestru mas dyskowych z kanału kręgowego w przebiegu leczenia rwy kulszowej lub udowej czy też niedowładów kończyny dolnej. Drugą najczęściej wykonywaną operacją jest leczenie zwężenia kanału kręgowego (stenoza), która powoduje osłabienie i bóle kończyn dolnych, bóle lędźwiowe, chromanie neurogenne (męczliwość kończyn dolnych po przejściu niewielkiego dystansu), drętwienie oraz osłabienie czucia w stopach lub w całych kończynach.

W pełni endoskopowych operacjach kręgosłupa, zabiegi przeprowadzane są w środowisku soli fizjologicznej przez 5mm kanał roboczy endoskopu. Zastosowanie w tej technice urządzeń do likwidowania krwawień na częstotliwościach radiowych i ciśnienia soli fizjologicznej, znacznie ogranicza powstawanie blizn i zwiększa widoczność. Endoskopy dają możliwość dotarcia nawet do bardzo głębokich patologii w kręgosłupie oraz do ich pełnego uwidocznienia dzięki xenonowemu oświetleniu, dużemu powiększeniu i szerokiemu polu widzenia w ustawionej pod kątem 25 stopni optyce.

Chirurgia endoskopowa ma unikalne przewagi nad innymi sposobami operacji. Poniżej kilka jej zalet.

Średnica endoskopu jest niewielka, a jego wprowadzenie pod kontrolą skopii rentgenowskiej bezpośrednio w okolicę patologii znacznie ogranicza uraz, jakim jest każda operacja dla organizmu człowieka. Ograniczenie tego urazu do minimum to mniejsze zmiany w układzie immunologicznym, mniejszy wpływ na odporność, mniejszy negatywny wpływ na układ krążenia i cały organizm. Minimalizacja urazu to szybsza rehabilitacja i szybszy powrót do aktywnego życia.

W endoskopii docieramy do kręgosłupa nawet u bardzo otyłych chorych w kilka minut. Pod kontrolą skopi rentgenowskiej zakładany jest kanał roboczy, który znacznie skraca czas trwania operacji i znieczulenia ogólnego. Dzięki temu, pacjenci lepiej znoszą zabieg.

Ciśnienie używanej w trakcie operacji soli fizjologicznej i nowy system ograniczania krwawień powoduje zupełnie minimalną utratę krwi, nawet w trakcie bardzo rozległych operacji endoskopowych kręgosłupa.

Dobre uwidocznienie struktur nerwowych ogranicza sytuacje związane z ich urazem, zmniejsza to ilość powikłań związanych z uszkodzeniem opony twardej, krwawieniem czy infekcjami.

Wąski kanał roboczy to dużo mniejsze uszkodzenie mięśni okolicy lędźwiowej, co przyspiesza gojenie i bardzo ogranicza bóle pooperacyjne. Po operacji endoskopowej ból związany z samą operacja kontrolowany jest zwykle za pomocą niewielkich dawek paracetamolu.

Zastosowanie wiertarki szybkoobrotowej w dostępach kostnych zmniejsza bóle pooperacyjne.

Powyższe przewagi techniczne w pełni endoskopowego dostępu w chirurgii kręgosłupa przekładają się dla chorych na:

• skrócony okres pobytu w szpitalu, w optymalnych warunkach do 12 godzin,
• mniejsze ryzyko powikłań,
• znaczne ograniczenie bólu związanego z samą operacją,
• wstaje się bezpośrednio po wybudzeniu ze znieczulenia co ogranicza powikłania związane z leżeniem – szczególnie istotne dla ludzi starszych,
• możliwość operowania starszych pacjentów, nawet obciążonych innymi schorzeniami, które dyskwalifikują ich z konwencjonalnego leczenia,
• skrócenie rekonwalescencji i szybszy powrót do pracy.

Mikroskopowa
chirurgia kręgosłupa

Mikroskopowe–mikrochirurgoczne operacje kręgosłupa to obecnie „złoty standard” w małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na świecie. W szpitalu Świętego Wojciecha w Poznaniu stosujemy dostępy mikrochirurgiczne w wypadku tych operacji, które nie mogą lub nie powinny być wykonywane z dostępów endoskopowych. Dysponujemy nowoczesnym mikroskopem Leica F50 M525 dedykowanym do operacji kręgosłupa. Stosujemy najmniej inwazyjne systemy mikro-rozwieraczy firmy Medicon- Picollino i Cervicolino, które znacznie ograniczają uraz śródoperacyjny. Używamy wiertarki szybkoobrotowej firmy Aesculap, którą są wykonywane oszczędzające małoinwazyjne dostępy kostne, co znacznie ogranicza ból pooperacyjny.

Operacje mikrochirurgiczne stosowane są zwykle przy bardzo rozległych wielopoziomowych operacjach lub operacjach z użyciem implantów. W porówaniu do klasycznej chirurgii kręgosłupa, cechuje je:

• znacznie mniejsza inwazyjność, mniejszy uraz, mniejsze uszkodzenie mięśni w wykonywanych dostępach,
• lepsza widoczność elementów nerwowych dzięki powiększeniu i światłu gwarantowanemu przez mikroskop Leica F50,
• możliwość implantacji technikami małoinwazyjnymi implantów we wszystkich odcinkach kręgosłupa,
• możliwość małoinwazyjnych operacji onkologicznych kręgosłupa.

Operacje klasyczne
kręgosłupa

Operacje bez użycia mikroskopu lub endoskopu wymagają znacznie szerszego dostępu, żeby właściwie uwidocznić i oświetlić operowane struktury kręgosłupa. Związane jest to z większą raną, czasami nawet ponad 10 cm, a co za tym idzie – dużo większym urazem nawet przy zabiegach, które mogły by być za pomocą endoskopu zoperowane z 5mm dostępu.

Klasyczna disectomia wiąże się z:
• rozległym dostępem operacyjnym,
• znacznym spadkiem odporności,
• istotnym ryzykiem infekcji, w tym neuroinfekcji,
• istotnym ryzykiem związanym z nieprawidłowym gojeniem się rany,
• płynotokiem, który wymaga długotrwałego leżenia,
• istotną utratą krwi,
• uszkodzeniem mięśni przykręgosłupowych i bliznami w nich, co powoduje przewlekłe bóle lędźwiowe,
• złamaniami przezstawowymi spowodowanymi tradycyjnymi zgryzaczami kostnymi, co jest kolejna przyczyną bólów pooperacyjnych,
• późną pionizacją,
• zwiększonym ryzykiem uszkodzenia struktur nerwowych z powodu braku powiększenia i właściwego oświetlenia, a co za tym idzie – niedowładów i zaburzeń czucia.

Metoda klasyczna disectomi to:
• długotrwałe leczenie,
• zwiększone ryzyko,
• istotne bóle związane z samą operacją.

My nie operujemy w ten sposób.

Porównaj metody operacyjne
- wybierz świadomie

Odkryj różnice między nowoczesnymi, a tradycyjnymi metodami operacyjnego leczenia chorób kręgosłupa.

URAZ ZWIĄZANY Z OPERACJĄ DLA PACJENTA

MOŻLIWE POWIKŁANIA ZWIĄZANE Z OPERACJĄ

CZAS OPERACJI

CZAS REHABILITACJI

WIDOCZNOŚĆ STRUKTUR NERWOWYCH W TRAKCIE OPERACJI

STOPIEŃ AKCEPTACJI PRZEZ PACJENTÓW

BÓL OKOŁOOPERACYJNY

USZKODZENIE MIĘŚNI OKOŁOKRĘGOSŁUPOWYCH

Metody endoskopowe Full-endoscopic operations

Minimalny

Minimalne

30 minut

6 tygodni

Bardzo dobra

Bardzo wysoki

Niewielki, zwykle nie wymagający leków lub tylko paracetamolu

Minimalne

Metody mikroskopowe lub wspomagana endoskopem mikrodisectomia

Niewielki

Niewielkie

1 godzina

12 tygodni

Dobra

Wysoki

Niewielki, wymagający standardowych leków przeciwbólowych

Niewielkie

Klasyczna disectomia

Duży

Ryzyko powikłań duże

1,5 godziny

6 miesięcy

Słaba

Trudno akceptowalne

Wymaga często silnych leków przeciwbólowych z grupy opioidów, opóźnia pionizację i aktywność

Istotne

porównaj blizny po operacji

Trzy operacje dyskopatii lędźwiowej różnymi metodami

metoda endoskopowa

metoda mikroskopowa

metoda klasyczna

Stosowany przez nas sprzęt

Endoskop do mikrodisectomii z dostępu bocznego i tylnego firmy Wolf

Endoskop służący do operacji dyskopatii lędźwiowej z dostępem przez więzadło żółte lub otwór międzykręgowy. Dzięki temu, że jest długi i cienki, pozwala na każdy dostęp operacyjny i minimalizuje uraz. Służy do usuwania wypadniętych do kanału kręgowego fragmentów krążka międzykręgowego, który uciska na korzenie nerwowe.

Endoskop do odbarczania zwężeń kanału kregowego firmy Wolf-stenosis

Endoskop służący do najbardziej zaawansowanych operacji kręgosłupa. Pozwala na zabiegi, w trakcie których za pomocą wiertarki szybkoobrotowej można wykonywać zaawansowane dostępy kostne z usuwaniem łuków części stawów. W zestawie są narzędzia pozwalające usunąć przerośnięte więzadła. Kanał roboczy tego endoskopu jest nieco szerszy (7mm), co pozwala na stosowanie większej ilości narzędzi.

Mikroskop operacyjny firmy Leica F50- M525

Leica f50-M525 to nowoczesny mikroskop operacyjny stosowany w chirurgii kręgosłupa i głowy. Światło Xenonowe pozwala na bardzo dobre oświetlenie nawet bardzo głęboko położonych struktur. Systemy elektromagnesów powodują z kolei, że manipulacja i ustawienia mikroskopu są łatwe, co znacznie przyspiesza operację. Mikroskop ma również system nagrywania operacji, pozwalający na dokumentowanie każdego zabiegu.

Wiertarka szybkoobrotowa firmy Aesculap

Dostępy kostne w zabiegach wykonywanych pod mikroskopem są wykonywane wiertarką szybkoobrotową. Pozwala to na uniknięcie złamań przezstawowych, do których dochodziło przy stosowaniu tradycyjnych narzędzi (zgryzaczy kostnych). Skutkuje to mniejszym bólem lędźwiowym po operacji i szybszą rekonwalescencją u pacjenta.

leczymy mniej inwazyjnie

Małoinwazyjne metody leczenia to nie tylko mała blizna. Małoinwazyjność to zmniejszenie urazu dla organizmu, który stanowi zabieg operacyjny, to mniejsza utrata krwi, mniejszy spadek odporności, mniejszy ból okołooperacyjny. Nowoczesne leczenie polega na rozwiązywaniu problemów pacjenta jak najmniejszą interwencją chirurgiczną. W tą filozofię leczenia idealnie wpisuje się endoskopia kręgosłupa.

 

Dr Piotr Winkler

Korzystamy
z nowoczesnych rozwiązań

 

Najnowocześniejsze metody endoskopowe to operacje w środowisku soli fizjologicznej, które pozwalają na redukcję krwawienia, zmniejszenie urazu i lepszą wizualizację pola operacyjnego przy minimalnym dostępie. Kanał roboczy w nowoczesnych endoskopach to średnica nieco grubszego długopisu. Obecnie najnowocześniejszy i pozwalający na najbardziej wymagające operacje jest endoskop firmy Wolf, na którym pracuję. Pozwala na bezpieczne operowanie pacjentów z nawet najbardziej zaawansowanymi schorzeniami kręgosłupa.

Stań na nogi już godzinę po operacji

Pacjentowi łatwiej zdecydować się na leczenie operacyjne metodą w pełni endoskopowego dostępu, niż jakąkolwiek inną. Endoskopia niesie za sobą, podobnie jak w innych dziedzinach chirurgii, zwiększenie bezpieczeństwa zabiegów oraz zmniejszenie liczby powikłań, w tym tak istotnych jak krwawienie, infekcje, wycieki płynu mózgowo-rdzeniowego czy uszkodzenie korzeni nerwowych. Leczenie jest bezpieczniejsze – łatwiej podjąć decyzję o operacyjnym pozbyciu się bólu. Operacje w pełni endoskopowe są krótsze, związane z mniejszą ilością leków i z mniejszym obciążeniem dla często schorowanych pacjentów. Zmniejszenie urazu związanego z kręgosłupem i otaczającymi go mięśniami w pełnym dostępie endoskopowym pozwala na bardzo szybkie wstanie z łóżka.

Pacjenci wstają z lekarzem lub pielęgniarka godzinę po operacji. Samodzielnie idą do toalety i nie czują bólu, jaki jeszcze niedawno towarzyszył każdej operacji kręgosłupa. Powrót do domu możliwy jest już kolejnego dnia rano po wizycie fizjoterapeuty, który uczy podstawowych ćwiczeń izometrycznych. Rehabilitacja po operacji jest również krótsza i mniej uciążliwa – mięśnie przykręgosłupowe i ich przyczepy nie są uszkodzone. Pacjenci decydujący się na metody endoskopowe wracają wcześniej do pełnej aktywności – już po 6 tygodniach możemy powiedzieć: my operujemy, Ty żyjesz jak lubisz.

opinie pacjentów

Piotr Winkler - ZnanyLekarz.pl
Piotr Winkler - ZnanyLekarz.pl

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ DZIŚ

Aby umówić wizytę zadzwoń do nas, napisz e-mail albo wyślij formularz zgłoszeniowy - nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, by ustalić dogodny termin wizyty.

Umów wizytę

SPRAWDŹ, CZY MOŻEMY CI POMÓC!

Opisz nam swoje dolegliwości, a my skontaktujemy się z Tobą i powiemy, czy powinieneś zgłosić się do nas czy wystarczy wizyta u rehabilitanta lub neurologa.

Sprawdź

ul. Bolesława Krzywoustego 114 61-144 Poznań

61 62 33 111
61 62 33 112

Skontakuj się z nami

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc