Zdrowy kręgosłup

Endoskopowe operacje kręgosłupa w Europie i Stanach Zjednoczonych

„Endoskopowe operacje kręgosłupa szyjnego są obecnie regularnie wykonywane w niektórych klinikach na Dalekim Wschodzie, ale nadal rzadko w Europie i Stanach Zjednoczonych”

08.10.2019

Image 8